NIEUWSTE WETENSCHAP.

De nieuwste wetenschap baart mij noch pijn noch vreezen.
Ik;eet te wel dat zij de laatste niet zal wezen.


Ingezonden op: 19 July 2001