WIEGEN.

Het wiegen afgeschaft; het wiegelied vergeten
Voor uwe Kindren ja, maar ook voor uw Geweten?


Ingezonden op: 19 July 2001