AAN WIJZEN VAN DEN DAG.

Heeft God zijn almacht, door te scheppen, uitgeput?
Bezit hij ze ook niet tot regeeren?
En blijft ze in hem niet werkzaam, ons tot nut:
Zoo doet gij meer dan Hij, mijnheeren!
Die u geen uur van rust vergunt,
Om ons maar altijd weer te toonen wat gij kunt.


Ingezonden op: 19 July 2001