ZELFS DAT NIET!

„Een blik slechts.” zegt ge in valsch vertrouwen.
„En dan niets meer!” — Maak ’t u niet diets!,
Wilt gij den zinnen iets onthouen,
Vergun hun niets.


Ingezonden op: 19 July 2001