ZENDINGSLIED.

Roept uit aan alle stranden,
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt allen landen
Het Evangeliewoord!

Roept uit den Heer der Heeren,
Als aller volkren vriend!
De volkren moeten leeren
Wat tot hun vrede dient.

Verbreekt de vreemde altaren
En bouwt des Heeren huis!
De wereld moet zich scharen,
Zich scharen om het kruis.

De dooven moeten hooren,
De onkundigen verstaan,
Den blinden t heillicht gloren,
De kreuplen leeren gaan;

De treurenden vergeten
Hun leed en droefenis,
En al wat arm is weten
Dat daar een Heiland is!

Roept uit aan alle stranden
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt allen landen
Het Evangeliewoord!


Ingezonden op: 19 July 2001