AAN EEN OPGEWORPEN ZIEKENTROOSTER.

Voor die op t ziekbed. kwijnen
Zijt gij de rechte man niet, Piet!
Gij kent de medicijnen;
Maar van de dosis weet gij niet.


Ingezonden op: 19 July 2001