ZONDER WOORD.

Een vrome „wandel zonder woord”
Gaat boven vloed van reden;
Meer wat men ziet dan wat men hoort
Werkt deugd en goede zeden;
Zoo wie met goede woorden spot:
’t Goed voorbeeld brengt hem nog tot God.

Ik zegen, boven al wat preekt,
Den stillen in den lande,
Die, onbespraakt, welsprekendst spreekt,
En schreeuwerd maakt te schande.
Die lastertaal en tegenspraak,
Doet zwijgen met beschaamde kaak.


Ingezonden op: 19 July 2001