ZOO WREED BEROOFD.

AAN

Zoo wreed beroofd, zoo diep bedroefd
Niet vreemd, zoo gij bij oogenblikken
Den troost ontbeert, dien gij behoeft,
En niet dan tranen hebt en snikken!
Ween voort, ween uit, en klaag uw leed!
Die t u ontzegt is meer dan wreed.

God telt uw tranen, sterveling!
En wil diezelfde God ze wraken?
O Neen! maar, na verduistering,
Het opzien dubbel dierbaar maken
Naar t altijd zacht en vriendlijk licht
Van zijn barmhartig aangezicht.


Ingezonden op: 19 July 2001