EEN UIT VELEN.

Naar ruste trachtend;
En wederom
De rust verachtend
Als laf en dom.
Met alle winden
De vaart beproefd;
Maar bang te vinden
Wat hij behoeft.
Uitwendig strijdend
Met Schrift en Lot;
In t hart belijdend
Het recht van God.
Zijn tijd verspillend
Aan wind en waan;
Ten slot te willend
Ten hemel gaan.


Ingezonden op: 19 July 2001