TWEE VIJANDEN.

O Gij die waarheid wilt, heb kracht van ziel, wees man!
Verwin partijdigheid, en ook de vrees er van.


Ingezonden op: 19 July 2001