AB IRATO.

Hen, die de sabel moedig trekken
Om zich perfors te doen verstaan,
Ziet menig mensch met eerbied aan.
Maar overtuigingen te wekken
Door neus en ooren af te slaan,
Zou dat juist wel zoo heel goed gaan ?


Ingezonden op: 19 July 2001