A DIEU TA VIE
EN DIEU TA FIN.

Devies van JEAN TAFFIN,
eersten Waalschen predikant te Haarlem.

„Aan God uw leven,
In God uw end”
Die leus geschreven
Op vaan en tent!
Ze in ’t hart geprent,
En trouw gebleven!
In deze uw kracht,
Van dag tot dagen,
Uw werk volbracht,
Uw kruis gedragen,
En, zonder klagen of versagen,
Het albeslissend uur gelaten ingewacht!


Ingezonden op: 19 July 2001