ALTERNATIEF.

AAN

Dat k mij bedroeve, of mij verbaze,
Daar laat gij mij de keus slechts van;
Want wat gij schrijft, geleerde man!
Is uit den booze, of uit den dwaze.


Ingezonden op: 19 July 2001