DE BASS-ROCK

BIJ DE KUST VAN SCHOTLAND.

(Reisherinnering)

The air was diskit with the fowlis
That cam wlth yammeris and with yowlis,
With skyrking, screeking, skrymming scowlis,
And meikle noyis and shoutes.
DUNBAR.
De meeuwen vliegen om de Bass;
   De Bass is voor de meeuwen;
Schere ook een enkel schaap haar gras,
De Bass is voor t gevederd ras,
   De Bass is voor de meeuwen.
   Daar heeft, voor tal van eeuwen,
Een burchtslot op haar kruin gestaan:
Het is, het moest tot puin vergaan;
   De Bass is voor de meeuwen;
   Voor kap- en mantel-meeuwen,
Voor zilvermeeuwen blank en fijn
En wat er meer voor meeuwen zijn,
Zich pluizende in den zonneschijn,
   In rep en roer bij t jagen
   Van storm en onweersvlagen,
Die met hun uitgelatenst wen
De sterke rots niet wanklen doen,
   De Bass-rots van de meeuwen.
   Zij krijschen er en schreeuwen,
Zij dwarlen neer, zij stuiven op,
Zij wervlen om haar woesten top,
   Als beedlaars om de hoven;
   Zij roesten in haar kloven;
Zij maken, bij en ver van t nest,
Haar grauw gesteente wit van mest,
   Van onderen tot boven;
Zij voeden, brekende uit. hun dop
Met spitsen neb en harden kop,
Jaar uit, jaar in, de jongen op,
   Die weer met de ouden vliegen,
   Of op de golven wiegen,
Of scheren langs het ruime sop,
   Dat, als met donzen pluimen,
   Rondom haar voet komt schuimen,
Om wat haar fel en scherpziend oog
Zich wenschlijks uitzag van omhoog
   Te slikken zonder smaken,
   En vliegend buit te maken
Al wat haar gele snavelspits
Van dood of levend, vleesch of visch
   Bestippen kan en raken,
Om, wederkeerend van den plas,
Als of het voor dit gulzig ras
Ter spijsverduwing noodig was.
Op nieuw te zwermen kris en kras,
Links, rechts, voor, achter, om Rots Bass,
   Als spreeuwen om de daken
   Wat daken, en wat spreeuwen!
   De Bass is voor de meeuwen.

Ingezonden op: 19 July 2001