BESEFFEN.

’k Heb in mijn hart een diep besef
Van veel dat ’k met geen woorden tref,
Niet in kan sluiten in begrippen?
Toch laat ik dit besef niet glippen,
Noch dulde dat het iemand krenk’,
Maar eer het als een Godsgeschenk.


Ingezonden op: 19 July 2001