BLIJMOEDIG.

Verzoend met God
               en met mijn lot,
In sterven en in leven,
Het leven nemende als het is,
Rust, onrust, leed, bezit, gemis,
Zooals het God wil geven;
En in den dood
             geen jongsten nood,
Maar t opgaan van den morgen
Begroetende van schooner dag
Dan dien ik hier voleinden mag:
Wat weet mijn hart van zorgen?
Spreidt soms de schrik
                   een oogenblik
Een nevel voor mijn oogen;
Het is een oogenblik. niets meer,
En k zie t gelaat mijns Heilands wer,
Vol liefde en mededoogen.

Ingezonden op: 19 July 2001