AAN HENDRIK CONSCIENCE,

In het Album hem door Kunst- en Lettervrienden vereerd, bij t verschijnenen van zijn Honderdste Boekdeel.

Conscience, honderdmaal de vriend zijns Volks gebleken,
Der Fraaie Lettren en der Deugd,
Leze in eens Kunstbroers naam diens vriendschap, en een teeken
Dat bij zich in zijn Eer als in zijn Werk verheugt.

1881.


Ingezonden op: 19 July 2001