AAN DE CRITIEK.

Is waarlijk goed te doen uw onvermengd bedoelen,
En kleeft er praal- noch vitzucht aan:
Doe wat gebrekkig is aan wie u leest gevoelen,
Maar wat voortreflijk is, verstaan.


Ingezonden op: 19 July 2001