DANK VOOR LOON.

Als ik mijn zangen tot uw oor,
Neen, tot uw edel hart. mocht brengen.
Brak nu en dan een traantje door,
En kwam zich met uw glimlach mengen:
Heb dank daarvoor!

Geen schoon er loon dan zulk een traan,
Zacht opgeweld uit zuivre bronnen!
Een kleine ziel doet weinig aan;
Een groote. geeft zich gaarn gewonnen.
Diep voelen is geheel verstaan;

Verstaan wat kracht daar in een woord,
Een toon, een nadruk is gelegen.
De ziel verstaan uit wat men hoort,
En hooren, ook wat wordt verzwegen
Of in onzichtbre tranen smoort.


Ingezonden op: 19 July 2001