DRIFTIGE MENSCHEN GEEN VERRADERS.

k Ben driftig, maar Goddank! ook geen verrader! Goed,
Zoo gij noodwendig t een, of t ander wezen moet.


Ingezonden op: 19 July 2001