EST MODUS IN REBUS SUNT CERTI DENIQUE FlNES.

Daar is een maat in alle zaken;
Daar is een grens aan alle ding.
Die maat en grens te buiten ging,
Zal nimmer tot iets groots geraken.
Hij draaft voorbij; hij schermt in t wild;
Besteedt, verwerkt niet, maar verspilt,
En broddelt door het mooi te maken.
De kracht is in de maat; de grens
Bepaalt de taak. Begaafde mensch,
Die dit miskent of wilt braveeren!
Gij moet door schade en schande leeren.


Ingezonden op: 19 July 2001