GEEF ME

Geef me geef toe, geef op, laat los,
Waar t eigen recht geldt, eer of goed,
Waar ruwheid, hebzucht, overmoed
Uw nadeel zoekt; gefnuikte trots
En afgunst, met geweld of list,
U afbreuk doet, uw roem betwist!
Mijn Christenmensch! veel beter is t
Dat ge onrecht lijdt dan doet.

Maar sta voor t recht van andren pal.
Verweer de weduw, wreek den wees;
Ken eigenbaat noch menschenvrees,
Waar t hun bescherming gelden zal;
Verdedig d aangevallen vrind,
De zwakke vrouw, het weerloos kind!
t Is de eereplicht, waaraan geen Man
Van eer zich weigren kan.


Ingezonden op: 19 July 2001