GEEN RIMPELS.

Geen rimpels heeft uw voorhoofd nog;
„Zij moesten toch
„Daar wezen naar uw ta1 van jaren.
„Hadt gij van zorg of 1eed geen deel?
„Of zijn er door dit hoofd niet veel
„Gedachten van belang gevaren?”

Ik weet het niet, mijn lieve man!
Zoek gij er zelf de reden van.
Misschien zult gij het rechte treffen —
Maar weet gij wat ik somtijds zeg?
God heeft een ploeg; maar ook een egg’;
De ploeg maakt voren; de egg’ maakt effen.


Ingezonden op: 19 July 2001