GEEN VERGELDEND GOD.

God mag geen recht doen; recht wordt oI;lrecht, als HIJ straft.
Ontkomt gij t aardsch gelicht, gij hebt niets meer te vreezen.
Het hemelsche (in zoo ver daar sprake van kon wezen)
Is door t moderne Weten afgeschaft.


Ingezonden op: 19 July 2001