GELOOVEN EN WETEN.

Gij weet, en gaat mij ver te boven;
Ik weet alleen maar te gelooven.


Ingezonden op: 19 July 2001