GELUKSRECEPT.

Begeer geen al te groote dingen, .
Poog nooit iets met geweld te dwingen,
Hoop veel en steeds, maar met geduld,
Zoo gij gelukkig wezen zult.


Ingezonden op: 19 July 2001