GODLOOCHENING.

De vraag naar God wordt in uw boezem nooit gestild.
Gij wordt belegerd, door hetgeen ge ontkomen wilt.


Ingezonden op: 19 July 2001