GODS KENNEN EN GOD KENNEN.

(Zie I. Kor. VII: 3.)

Het kennen Gods is liefde-in-waarheid-en-in-daad.
God kennen gaat zoo ver als onze liefde gaat.


Ingezonden op: 19 July 2001