GODSDIENSTIG LEVEN.

Wat s, boven lof en blaam ootmoediglijk verheven,
Schoon duurzaam voorwerp van veel spots,
Wat is t godsdienstig, dan t geheiligd zeedlijk leven,
Ontkiemd op d akker der genade Gods;
Opgroeiend tot Gods eer,
In alle wind en weer;
Geteisterd zonder schade, en vruchtbaar zonder trots.


Ingezonden op: 19 July 2001