GROOTHARTIG.

De b1oodaard beeft voor t geen den held verheugt.
Een groote ziel versmaadt te kleine vreugd;
t Genot der rust kan zij geen heilstaat heeten;
Zij hoeft een vijand, om h.aar kracht te meten,
En rampen, tot beproeving van haar deugd.


Ingezonden op: 19 July 2001