AAN DEN HEILAND.

Gij hebt den weg gewezen,
Gij hebt den weg gebaand;
Gij wilt de Leidsman wezen,
Voorkomend en meegaand,
Besturende de schreden
Van die het steile pad,
Het steile pad betreden
Ter hooge hemelstad.

Gij hebt de poort ontsloten,
Ontsloten door uw bloed,
Die al de tochtgenooten
Vervult met u blijden moed;
Gij zult hen welkom heeten
In t vaderlijk paleis.
Waar spoedig zijn vergeten
De moeiten van de reis.


Ingezonden op: 19 July 2001