IN HET ALBUM,

MEVROUWE BOSBOOM-TOUSSAINT,

AANGEBODEN OP HAAR ZEVENTIGSTEN VERJAARDAG.
16 Sept. 1882.

Van die tienmaal zeven jaar
Hebben gij en ik elkaar
Me.er dan zestienduizend dagen
V vriendschap, achting toegedragen,
Heeft, bij blond en grijzend haar,
t Hart ons altijd warm geslagen
Voor wat Schoon is, Goed, en Waar.

En zoolang mijn adem gaat
Mij t verstand de dingen laat
In het rechte licht beschouwen,
Zal ik haar in eere houen,
Die, daar ze ijdlen lof versmaadt,
Van de Nederlandsche vrouwen,
Op den top der eere staat.


Ingezonden op: 19 July 2001