AAN DEN HOOGST EERWAANDEN HAAGSCHEN PREDIKANT

J. MOLL JBZ.,

op den dag, waarop hij zijn zestigjarigen evangeliedienst herdacht.
(l3 Oct. 1882.)

De Man, die zestig jaar het Heilwoord mocht verkonden,
Die liefdevol en onverpoosd .
Een troostbehoevend Adamskroost,
Te midden van zijn leed en zonden,
Getroost heeft met den besten troost,
Ook door hemzelven troost bevonden;
De trouwe Herder, steeds zichzelf gelijk
In stillen ernst, zachtmoedigheid, en wijsheid,
Ontvange op t hooger feest, dat God gunt aan zijn grijsheid,
Bij die van duizenden, mijn groet en eerbiedsblijk!


Ingezonden op: 19 July 2001