KERSTZANG.

Bol Deus Invfctus.

Het feestvan de Onverwinbre Zon,
    Dat vieren wij, en zingen!
Een nieuwe licht- en levensbron
    Komt door de wolken dringen.
O Zonne der gerechtigheid!
Hoe hebt ge uw stralen uitgebreid,
    Hoe schittren zij en schijnen,
    Dat nacht en mist verdwijnen.
Vaart henen, Dacht en duisternis!
    Vaart heen met uw verschrikking!
De morgen, die verrezen is,
    Brengt blijdschap en verkwikking,
Wij zien, o God! wij smaken ’t licht
Van uw genadig aangezicht.
    Wij voelen ons het leven
    En levens-vreugd gegeven.
Ga voort, vervolg aan ’s hemels trans,
    Uw pad, en schiet uw stralen,
Heldhafte Zon! met schitterglans
    Ver over berg en dalen!
Niets dat zich aan uw gloed onttrekk’!
Verlicht, verwarm, beziel en wek
    De gaven en de krachten.
    Die op uw koestring wachten!

Ingezonden op: 19 July 2001