DE KIELEN EN DE WIELEN EN DE RAND VAN T LAND.

Vaderlandsche Feestdronk.

De bekers vol geschonken,
Geheven in de hand,
En de oude dronk gedronken:
De Kielen
En de Wielen
En de Rand
Van t Land!

U moet die beker gelden,
Op krijgs- en handelsvloot,
Zeerobben, wakkre helden!
Door u werd Neerland groot.
De bekers vol geschonken,
Geheven in de hand,
En de oude dronk gedronken:
De KIELEN
En de Wielen
En de Rand
Van t Land!

Den Landman en den Veeman,
Die d akker mest of ploegt,
Hem dankt de rijke steeman
De rust die hem vernoegt.
De bekers vol geschonken,
Geheven in de hand.
En de oude dronk gedronken:
De Kielen
En de WIELEN
Em de Rand
Van t Land!

Maar hun, die ons behoeden ?
Door kennis, kunst en vlijt,
Voor zee en watervloeden?
Zij heelons hart gewijd.
De bekers vol geschonken,
Geheven in de hand,
En de oude dronk gedronken:
De Kielen
En de Wielen
En de RAND
VAN T LAND.


Ingezonden op: 19 July 2001