HET LIED VAN DE CEL.

Hoezee! wij komen uit de Cel,
Wij meisjes en wij knapen,
En uit dezelfde cel nog wel,
Met schimmels, oesters, apen!

t Ging immers langs een rechte lijn,
Van t minste tot de meesten,
Tot waar een epicurisch zwijn
De koning is der beesten!

Natuur-keur ving de schaakling aan,
En, waar haar kunst bleef steken,
Heeft wille-keur de rest gedaan,
Die van zich af durft spreken
.

Hoezee! wat groeit, wat vliegt, wat zwemt,
Het tam gedierte en t wilde,
t Is a1, met ons, tot niets bestemd,
t Groot Cellebroeders-gilde!


Ingezonden op: 19 July 2001