LIEFDES RIJKDOM.

God, over hoeveel hoofden
               verdeeldet gij mijn hart!
En zoo er een zou zeggen:
               „Ik heb het kleinste part!”
Zij slechts een matig koortsjen,
               een nietig leed zijn deel.
Terstond zal hij gevoelen:
               „O Neen! ik heb het heel.”
Is liefde zich te geven,
               geheel te geven, dan
Besta ik zoo veel malen
               als ik beminnen kan.
Vermenigvuldigd leer ik,
               als ik liefhebbend leef,
Bezittende mijzelven
               zoo dikwijls ik mij geef.

Ingezonden op: 19 July 2001