LIEVE VROUWEN.

Cortesi donne ebbe l’antiqua etade, etc.
Orl. Fur. XXVI. I.

In vroeger dagen vond men lieve vrouwen,
Wier hart voor deugd en niet voor schatten sloeg;
Maar zelden zijn ze in onzen tijd te aanschouwen,
Die zeggen: „deugd is mij geluks genoeg”;
Die, waarlijk goed, beminlijk, edelaardig,
Een leven naar den geest der eeuw geleid.
Verwerpende als haar rein gemoed onwaardig,
Den zegen waard zijn der tevredenheid.
Zoolang ze ons hier haar lieflijk voorbeeld geven,
En onverwelklijke eere in ’t ander leven.


Ingezonden op: 19 July 2001