LIED VOOR LIJKVERBRANDERS.

Ten vuren, ten vuren
Met vrouwen kroost, al klinkt het ruw!
ít Is goed voor u,
Dan kunje langer duren;
Wel eens zoo lang als nu.

De lijken, de lijken
Ontvolkten veel te lang het land
ít Is zonde en schand
Dat zal statistisch blijken,
Zoodra men ze verbrandt.

Naar díoven, naar díoven!
Die ít lijk verbrandt, verbrandt den Dood,
Den stervensnood,
En brengt het leven boven?
Voorwaar! onze eeuw is groot!


Ingezonden op: 19 July 2001