EEN WOORD VAN PICA DE MIRANDOLA.

Veritatem Philosophia quaerit, Theologia invenit, Religio possidet.

De Wijsbegeerte zoekt, de Godgeleerdheid vindt
De waarheid O mijn God! gij schenkt haar aan uw kind.


Ingezonden op: 19 July 2001