NAAR HOOGER.

Plus haut! toujours plus haut, vers ces hauteurs sereines,
Où nos désirs n’ont plus de flux et de reflux;
Où les bruits de la terre, ou le chant des sirènes,
Où les doutes railleurs ne nous parviennent plus!
Plus haut dans le mépris des faux dieux qu’on adore;
Plus haut dsns ces combats, dont le ciel est l’enjeu;
Plus haut dans vos amours! Montez, montez encore,
Sur cette échelle d’or qui va se perdre en Dieu.
VICTOR DE LAPRADE († Dec. 1883).

Naar hooger! hooger steeds, ter heldren hoogten henen,
’t Getij te boven der begeerten; waar ’t gerucht
Der woelende aarde, waar de lokstem der sirenen,
De spot des twijflaars u niet inhaalt op uw vlucht
Naar hooger met uw smaad voor kostlijke ijdelheden;
Naar hooger in den strijd, waar ’t om den hemel gaat;
Naar hooger in uw liefde! Al hooger, langs de treden
Der ladder, op wier top uw God en Vader staat.


Ingezonden op: 19 July 2001