NEMO MORTALIUM OMNIBUS HORIS SAPIT.

Geen sterflijk mensch is te aller uur verstandig;
En dien gij t meent te zijn,
Die is het slechts in schijn,
Maar, in zijn uur van dwaasheid, handig.


Ingezonden op: 19 July 2001