NIET BEGREPEN.

„’k Word door de wereld niet begrepen;
„Ik blijf miskend mijn dagen sleepen!”
Begreept ge uzelv’ maar eens, mijn vriend!
Gij wist, waartoe miskenning dient.


Ingezonden op: 19 July 2001