HET OOG VERRAADT DEN MENSCH.

Het oog verraadt den mensch, den vijand, en zijn doel.
Het vlamt, of veinst (maar dat gij t merkt), al schijnt hij koel.
Schermmeesters leerden mij, had Ik t rapier getogen:
Volg dat uw s vijands niet, maar zie hemzelf in de oogen.


Ingezonden op: 19 July 2001