AAN J. J. VAN OOSTERZEE,

VEERTIG JAAR EVANGELIEPREDIKER.

Uit zijne volheld hebben wij allen ontvangen,
ook genade voor genade. — Joh.I:16.

Naar ’t lichaam wat geschokt, maar onverzwakt van geest,
Viert zielvolle Oosterzee zijn veertigjarig feest,
Maar geeft den Heiland de eer van wat hij leefde en werkte,
Die „uit zijn volheid” hem begaafde, laafde, sterkte,
En lang nog sterken moog; die nimmer hem verlaat,
En aan zijn zij zal staan, ook als zijn rustuur slaat.

6 Febr. 1881.

Na zijne leerrede over bovenstaand schrlftwoord.

Ingezonden op: 19 July 2001