OPRECHTHEID.

„Oprechtheid is voor ’t minst een deugd van onzen tijd:’ „ „
’t Is waar; men vreest geen schande, en is de schaamte kwijt.


Ingezonden op: 19 July 2001