THE PEN IS MIGHTIER THAN THE SWORD.

BULWER.

„De pen is machtiger dan ’t zwaard”
Heeft hij verklaard,
Wiens pen reeds merklijk wordt vergeten;
Maar toch, dit woord is alles waard.
Hoezee, hoezee! mijn prulpoëTen!
De pen is machtiger dan ’t zwaard.

De pen; uw pen; die stalen punt.,
Die gij vergunt
Haar weg te gaan met sierlijk horten
En stooten, is ’t er op gemunt,
Kan staat en tronen in doen storten!
Met haar is ’t grensloos wat gij kunt.

Een tooverstaf, een geeselroê
(Gij weet wel hoe!),
Een toorts tot barnen, of verlichten:
Aan u staat wat ze worde of doe —
En wil ’t niet lukken met Gedichten:
Zoo leg u op het Dagblad toe.


Ingezonden op: 19 July 2001