PIJNSTILLING.

Bem die veel lijdt, verwekt de dood geen schrik.
Pijn schijnt een eeuw; dood is een oogenblik.


Ingezonden op: 19 July 2001