PROEFMIDDEL.

Indien ge uw hart wilt hoeden voor versmoring
Van t diep gevoel van uw ellendigheid
Zoo sta eens stil bij t onderscheid
Van t geen dat hart gevoelt en zeit,
Bij t bidden in den nood, en t danken voor verhooring.


Ingezonden op: 19 July 2001