QUERULIANUM.

Gelijk men zegt: „Ik zoek, ik zocht,
Ik breng, ik brocht,”
Zoo zei men ook: „Ik werk, ik wrocht, ”
Zoolang het volk zijn taal verstond.
Thans hoor ik, uit geleerden mond:
„Ik wrocht, ik wrochtte, heb gewrocht”…
Nu ja! — een wangedrocht!


Ingezonden op: 19 July 2001